କ୍ରିକେଟ୍, ଟେଷ୍ଟର ପୁରାତନ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଦ ସହଜ ନୁହେଁ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟର ଧଳା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୁଏ ନାହିଁ | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସେହି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 1000 ରନ୍, 100 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ 100 କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ

ସାର୍ ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ

ସାର୍ ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଯିଏ 93 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 8000 ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ | 235 ୱିକେଟ୍ ନେଇ 109 କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସାର୍ ଇୟାନ୍ ବୋଥମ୍

ପୂର୍ବତନ ଇଂରାଜୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାର୍ ଇଆନ୍ ବୋଥମ୍ 52 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 5200 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 383 ୱିକେଟ୍ ନେଇ 120 କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

କାର୍ଲ ହୁପର

ଏହି ତାଲିକାରେ କାର୍ଲ ହୁପର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 102 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 5762 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। 114 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ 115 କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସଚିନ ୱାର୍ନେ

ଏହି ତାଲିକାରେ ସଚିନ ୱାର୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 145 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 3154 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। 708 ୱିକେଟ୍ ନେଇ 125 କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଜ୍ୟାକ୍ କଲିସ୍

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ କଲିସ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 166 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 13289 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 200 କ୍ୟାଚ୍ ଧରି 292 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍

ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1284 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। 657 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ଟି କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published.