ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଦଳର ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ | ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି

ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା

1975 ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପରେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ​​| ଏହା ପରେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ଦଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା।

ବରମୁଣ୍ଡା

ବରମୁଣ୍ଡା ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରେ କେବଳ ଥରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବରମୁଣ୍ଡା ଦଳ 2007 ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ | କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଦଳ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ | ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। 2007 ବିଶ୍ୱକପରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଦଳ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଦଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ

Leave a Reply

Your email address will not be published.